salah satu ciri perekonomian suatu negara meningkat apabila