menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan